Professionella konsulttjänster inom bygg

Byggledning i Småland startade sin verksamhet i Nybro i början av 2015. Företaget må vara ungt men det finns en mångårig erfarenhet av att driva stora byggprojekt i företaget. Målsättningen är att bistå byggherrar med professionella konsulttjänster inom bygg så att de själva kan fokusera på sin dagliga verksamhet. Som namnet antyder är huvudinriktningen Byggledning inom Småland men Öland och Blekinge ligger också inom arbetsområdet. Byggledning i Småland ska arbeta på ett Småländskt vis. Enligt sägnen är uthållighet, påhittighet och företagsamhet utmärkande för smålänningen. Till detta knyts ett stort fokus på projektekonomi, kvalitet och tidsplanering.

Centrallager Bauhaus för Sverige & Norge

På Malmölandet i Norrköping har en ny logistikfastighet uppförts för Bauhaus räkning.

Läs mer

Linnéuniversitetet västra etappen, Kalmar

Linnéuniversitetet genomför arbete för en samlad lokalisering vid Universitetskajen i Kalmar. Byggnationen planeras i flera etapper. Den första etappen på Universitetskajen beräknas stå klar under hös

Läs mer

Linnéstaden, Kalmar

P&E Fastighetspartner utvecklar tillsammans med Peab Rifas gamla fabriksområde. Här planeras det för handel, kontor, vård, skola och framförallt bostäder. Målet är att det skall byggas ca 600 läge

Läs mer

Apotekaren, Kalmar

P&E Fastighetspartner har renoverat och byggt om den klassiska fastigheten Apotekaren 1 i Kalmar åt Rikshem AB. Byggledning i Småland var projekteringsledare för att ta fram programhandlingar infö

Läs mer

Nyps, Kalmar

I Kalmar ska all specialistpsykiatri samlas i en ny byggnad där den nuvarande sjukhusparkeringen ligger i den sydvästra delen av sjukhusområdet. Byggnationen påbörjades i januari 2018 och planeras stå

Läs mer

Bergagården etapp 1 & 2, Kalmar

Skanska har uppfört en ny stadsdel i Kalmar, "Bergagården". Bergagårdens Fastighets AB var beställare och projektet kan eventuellt utvecklas vidare med fler etapper. Byggledning i Småland AB har ha

Läs mer

Berga Strandpark, Kalmar

Som projektchef för Byggnadsaktiebolaget OG Ohlsson drev Johan under åren 2010-2013 projektet Berga Strandpark om totalt 60st bostadsrättslägenheter och 4st egna hem totalt 7500m2 åt Riksbyggen. Proje

Läs mer

Kv Skomakaren, Nybro

Byggledning i Småland hade uppdraget som huvudbesiktningsman samt utförde byggbesiktning vid nybyggnationen av 28st lägenheter på den i Nybro välkända ?Awestomten?.

Läs mer
Visa fler

Byggledning i Småland är en oberoende byggledare som har den kompetens som krävs för att vara med under hela ditt byggprojekt. För kunden ska det räcka med en kontakt för att göra idé till verklighet. Vi kallar det ”Ett projekt En kontakt”.

  • Projekteringsledning
  • Byggledning
  • Entreprenadbesiktning bygg & mark
  • Utredningar
  • Tidiga skeden
  • Kostnadskalkyler
  • Upphandling
  • Kontrollansvarig enligt PBL – behörighet K
  • Byggrådgivning

Emil Jörnelid

Byggingenjör SBR
Före detta yrkesofficer som hittade tillbaka till byggbranschen. Efter avslutade studier till byggnadsingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan började jag arbeta som konstruktör på WSP i Stockholm. Efter 3 år på WSP i Stockholm och i Kalmar så fortsatte jag vidare till lokal konsultfirma i Kalmar där jag arbetade med både byggprojektering, konstruktion samt projektledning fram till 2015.

Senaste åren har jag arbetat för P&E Fastighetspartner i Kalmar. Har där hanterat stora byggprojekt i rollen som projektledare, projektchef och ombud, samt även som projektutvecklare i byggprocessens tidiga skeden.

Projekten jag har ansvarat för har stor spridning, såsom exempelvis universitetsprojektet i Kalmar, högstadieskola, förskola och flerbostadshus.

Fritiden förgyller jag med min familj, trebarnspappa och hustru, bor strax söder om Kalmar. Tränar mycket och gillar fysiska utmaningar, har genomfört Ironman, Vasalopp, Gotland Grand National för att nämna några.

Telefon: 070-543 63 18

E-post: emil.jornelid@blsmaland.se

Johan Tillback

Byggingenjör SBR
Efter avslutade studier till byggnadsingenjör vid Växjö högskola 1997 började jag arbeta på Skanska Hus i Kalmar. Efter 10 år vid Skanska och flera typer av tjänster bl.a. projektchef gick jag vidare och arbetade för Byggnadsaktiebolaget O.G. Ohlsson. Där arbetade jag fram t.o.m. 2014 och verkade som projekt- och inköpschef.

En vilja att göra mer växte sig allt starkare och i början av 2015 startade jag företaget Byggledning i Småland AB. Jag gick från en trygg anställning till att testa om vingarna bar, det har jag inte ångrat.

Min breda kompetens och mitt stora nätverk från entreprenadsidan har jag tagit med mig in i Byggledning i Småland AB.

När jag inte arbetar så ägnar jag mig åt mina tre älskade barn. Andra saker som får mig att må bra är träning och då gärna löpning, MTB eller en tur med kajaken.

Telefon: 070-05 01 777

E-post: johan.tillback@blsmaland.se

Robert Adrian

Byggingenjör SBR
Min erfarenhet har jag från såväl entreprenörs- som byggherresidan. Intresset att driva projekt i dess helhet växte med tiden fram och jag vidareutbildade mig som byggproduktionsledare, därefter har jag verkat i roller som byggprojektledare, fastighetsingenjör och projektchef.

Fokus har legat på ny- och ombyggnation från idéstadie till överlämnande men jag har även arbetat med fastighetsförvaltning i form av underhållsplanering och statusinventering av större fastighetsbestånd.

Projekten har varierat mellan kontor, skolor, flerbostadsprojekt och äldreboenden.

Lediga stunder tillbringar jag gärna med min familj alternativt i skogen på en lång promenad.

Telefon: 070-04 00 177

E-post:  robert.adrian@blsmaland.se

Johannes Begnert

Projektledare

Tidigare erfarenheter som snickare på både större och mindre företag. Jobben har bestått av allt från olika typer av skador och renoveringar till nyproduktion. Efter 10 år som snickare valde jag att söka nya utmaningar och vidareutbildade mig till byggnadsingenjör / produktionsledare på IUC i Kalmar.

Fritiden spenderar jag helst i form av någon aktivitet så som padel, ishockey eller i skogen.

Telefon: 073-521 20 93

E-post: johannes.begnert@blsmaland.se

Johan Belkner

Projektledare
Utbildad byggproduktionsledare vid IUC i Kalmar, tidigare erfarenheter från entreprenörsledet i projektledande befattning såväl som från konsultbranschen.

Jag är Bygglednings nyckelperson i upprättande av tidplaner i MS Project och hantering av digital granskning via Bluebeam.

Fritiden spenderar jag gärna med familjen, på padeltennisbanan eller på sjön antingen i kajaken eller i fiskebåten.

Telefon: 0700-90 18 70

E-post:  johan.belkner@blsmaland.se

Kontakt

Byggledning i Småland AB
070-05 01 777

Ekonomi

Anethe Tillback
anethe.tillback@blsmaland.se

Postadress

Västerängsgatan 3
382 32 Nybro

Besöksadress

Ölandsgatan 18
392 31 Kalmar

Webbyrå: InteraktivMedia