Miljö & kvalitetspolicy

Byggledning i Småland är en oberoende byggledare som har kompetensen som krävs för att vara med under hela byggprojektet. Vår målsättning är att bistå byggherrar med professionella konsulttjänster inom bygg. Vi har stort fokus på projektekonomi, kvalitet och tidsplanering. Våra kunder finns i huvudsak i sydöstra Sverige.

Vår miljö & kvalitetspolicy anger våra riktlinjer när det gäller miljö- och kvalitetsarbetet.

Vårt åtagande – miljö & hållbarhet

Vi ska skydda miljön och förebygga förorening. Det gör vi genom att sortera det avfall som
uppkommer, minimera energiåtgång och planera våra transporter och bilresor. Vi prioriterar att arbeta digitalt, när det är möjligt.

Vi vill bidra till att våra kunder ökar sin kompetens när det gäller byggnadernas miljöpåverkan
och på så sätt göra miljösmarta val i projektet.

Vårt åtagande – kvalitet

Vårt mål är att vara det bästa alternativet för våra kunder. Vi ska leverera i den omfattning, tid
och kvalitet som vi avtalat. Detta gör vi genom att följa de rutiner vi tagit fram i vår miljö- och
kvalitetsmanual.

Vi arbetar med ständiga förbättringar i hela verksamheten och följer de miljölagar och andra
krav som ställs på oss. Vi är certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001 och har ett ledningssystem som stödjer detta.