Utvalda referensprojekt

Centrallager Bauhaus för Sverige & Norge

På Malmölandet i Norrköping har en ny logistikfastighet uppförts för Bauhaus räkning, den utgör centrallager för Bauhaus butiker i Sverige och Norge. Det är Infrahubs AB som har varit byggherre och det är Postnord TPL som driver anläggningen. Huvudbyggnaden är över 0,5 km lång och BTA är på hela 70 000 kvadratmeter, till detta är även ett kallager uppfört på 20 000 kvadratmeter.

Byggledning i Småland AB har bistått projektet med projekteringsledning, kontrollansvarig enligt PBL och ansvarat för byggmöten.

Byggledning i Småland AB har även samordnat besiktning och installationssamordning via underkonsulter.

Linnéuniversitetet västra etappen, Kalmar

Linnéuniversitetet genomför arbete för en samlad lokalisering vid Universitetskajen i Kalmar. Byggnationen planeras i flera etapper. Den första etappen på Universitetskajen beräknas stå klar under hösten 2018 och hela projektet planeras vara klart under 2019.

Byggherre för den västra delen är AEVS Eldaren AB och Skanska utför byggnationen på totalentreprenad.

Byggledning i Småland ingår i beställarorganisationen på den västra etappen och bistår med bygg- och projektledning.

Linnéstaden, Kalmar

P&E Fastighetspartner utvecklar tillsammans med Peab Rifas gamla fabriksområde. Här planeras det för handel, kontor, vård, skola och framförallt bostäder. Målet är att det skall byggas ca 600 lägenheter och hela projektet beräknas stå klart 2026.

Byggledning i Småland bistår P&E med projekteringsledning och byggledning.

Illustration utförd av P&E Fastighetspartner AB.

Apotekaren, Kalmar

P&E Fastighetspartner har renoverat och byggt om den klassiska fastigheten Apotekaren 1 i Kalmar åt Rikshem AB. Byggledning i Småland var projekteringsledare för att ta fram programhandlingar inför byggnationen.

Byggnaden är ursprungligen uppförd 1913 och är byggnadsminnesmärkt. På de övre våningarna ligger två magnifika lägenheter som tidigare tillhörde bankchefen och vice bankchef. Dessa lägenheter har varsamt renoverats och delats upp i flera bostadsrättslägenheter. På den andra våningen har Handelsbanken fått nya lokaler och på bottenvåningen är det numera butikslokaler.

Nyps, Kalmar

I Kalmar ska all specialistpsykiatri samlas i en ny byggnad där den nuvarande sjukhusparkeringen ligger i den sydvästra delen av sjukhusområdet. Byggnationen påbörjades i januari 2018 och planeras stå färdigt under 2021.

Byggledning i Småland kommer vara Peabs projekteringsledare under detaljprojekteringen.

Illustrationer utförda av Arkitekt KROOK & TJÄDER

Bergagården etapp 1 & 2, Kalmar

Skanska har uppfört en ny stadsdel i Kalmar, ”Bergagården”. Bergagårdens Fastighets AB var beställare och projektet kan eventuellt utvecklas vidare med fler etapper.

Byggledning i Småland AB har haft uppdraget att bistå med projekteringsledning. Etapp 1 & 2 innefattade ca 200 lägenheter och ca 6000m2 parkeringsgarage.

Berga Strandpark, Kalmar

Som projektchef för Byggnadsaktiebolaget OG Ohlsson drev Johan under åren 2010-2013 projektet Berga Strandpark om totalt 60st bostadsrättslägenheter och 4st egna hem totalt 7500m2 åt Riksbyggen. Projektet belönades med Kalmar Kommuns stadsbyggnadspris 2013.

Kv Skomakaren, Nybro

Byggledning i Småland hade uppdraget som huvudbesiktningsman samt utförde byggbesiktning vid nybyggnationen av 28st lägenheter på den i Nybro välkända ”Awestomten”.